Intervju Hugo A. Haneborg.

Elev og Lærling

Hugo A. Haneborg går på Sønsterud videregående skole, og ønsker å bli skogsmaskinfører. Han har tjuvstartet litt med arbeidspraksis hver mandag.

Kunnskap om hvordan skogen skal forvaltes er ettertraktet.

Skogen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet og bidrar til en balanse mellom økonomiske interesser og områder for rekreasjon, friluftsliv og naturvern.