Intervju Hugo A. Haneborg.

Elev og Lærling

Hugo A. Haneborg går på Sønsterud videregående skole, og ønsker å bli skogsmaskinfører. Han har tjuvstartet litt med arbeidspraksis hver mandag.

Kunskap om hur skogen ska förvaltas är eftertraktad.

Skogen spelar en viktig roll i det gröna skiftet och bidrar till en balans mellan ekonomiska intressen och områden för rekreation, friluftsliv och naturvård.