Intervju med

Eva Karlsson Berg

SVP Central Market Area at Sveaskog Chef Marknadsområde Syd
Intervjun gjord av Lena Karlsson, rektor vid Gammelkroppa Skogsskola
Hur ser Du på ert framtida rekryteringsbehov av skogligt utbildad personal?

Sveaskog har beslutat om en strategisk inriktning som bygger på att hålla en hög produktion, samtidigt som vi ska ha en aktiv naturvård för ökad biologisk mångfald. Det här öppnar upp för många intressanta möjligheter inom de både skogliga och icke-skogliga yrken som Sveaskog kan erbjuda.

Hur ser Du/ näringen på bristen av skogliga maskinförare?

Vi har som bransch ett ansvar att öka attraktiviteten kring alla våra skogliga tjänster. Bristen på maskinförare är en branschgemensam utmaning, där vi som bolag jobbar med att erbjuda attraktiva anställningar i vår egen verksamhet men även hos våra många entreprenörer.

Dagens utbildade maskinförare har en möjlighet att gå vidare till andra arbetsuppgifter inom skogsbranschen via fortbildning och högre skogliga utbildningar. Hur ser Du/näringen på det?

Vi erbjuder mängder av fortbildningsmöjligheter inom Sveaskog, och det är inte ovanligt att man som maskinförare vill utvecklas inom exempelvis skoglig planering och områdesansvar. Vi är ett stort bolag som ser positivt på intern rörlighet, där medarbetarens kompetens utvecklas och kan komma till nytta i nya roller inom företaget.

Kommer det att utvecklas nya yrkesroller i och med den påbörjade omställningen mot en bioekonomi där skogen ju har en central roll?

Skogen är en nyckel för att ställa om till ett förnybart, fossilfritt samhälle och Sveaskog är med och driver en positiv utveckling. Vi har idag en mängd skogliga yrken/roller, och vårt framtida rekryteringsbehov kommer både att öka och innefatta nya roller om vi ska kunna leva upp till vår strategiska inriktning.

Bilde4
Utvecklingen går snabbt framåt inom många olika områden. Hur tror du skogen och skogens betydelse för oss alla vad gäller samhällsekonomi, hälsa och hållbarhet ser ut om 20 år?

Jag tror att skogens betydelse kommer öka och vara en nyckel i den gröna omställning som vårt samhälle måste göra. Redan idag kan vi byta ut i princip alla produkter som görs av fossil olja mot alternativ från skogen, och framöver kommer skogen som förnybar resurs att bli ännu mer betydelsefull. Även om det är svårt att sia om hur framtiden ser ut så kan vi med säkerhet säga att detta kommer medföra en mängd nya yrkesroller. Digitalisering och nya tekniska innovationer kommer att förändra framtidens skogsbruk. Redan idag använder vi till exempel drönare vid planering av skogliga åtgärder och inventeringar. Det vi vet med säkerhet är att skogen och det hållbara skogsbruket är i fokus, och att vi står inför en grön och spännande framtid.

Get Connected

sv_SESwedish