En kort presentasjon av feltgis as

av jenny torke

i løpet av sommeren 2021 har jeg blitt kjent med Isak Hasselvold i FeltGIS. Løsningen fra FeltGIS AS skal gi bedre informasjonsflyt fra hogstmaskin i den operative logistikken fra skog til industri.

Filmen er en del av ROSEWOOD Network eu. ROSEWOOD -nettverket er et europeisk kunnskapssamfunn om bærekraftig bruk av skog. Det EU -finansierte prosjektet skal fremme overføring kunnskap om “best practise” og innovasjoner innen skogbruket gjennom hele verdikjeden, fra planting til bruk og til slutt resirkulering. Music by BenSound.com

FeltGIS tilbyr tekniske løsninger for logistikk av skogdata. Løsningen gir oversikt over produksjon og lager med data i sanntid ved hjelp av en en grønn ruter. Ruteren sender data uansett farge og merke på maskinen.

maskin_feltgis

Get connected

nb_NONorwegian