En intervju med naturvårdsentreprenören Björn Ljunggren.

Hur hamnade du i skogen?

- Allt började egentligen redan som liten grabb. När jag var runt 5 år gammal tog min mamma med mig på något som kallades för skogsmulleskolan – en friluftsskola där tanken är att barn ska lära känna naturen. Jag kommer ihåg att det var många barn som ville åka hem på träffarna, medan jag själv blev väldigt fascinerad av det vi fick se och lära oss. Det var där och då som intresset för skog väcktes för första gången. Efter det har skog- och naturintresset alltid varit en stor del av mig. Tankarna på ett skogligt yrke fanns hos mig redan under högstadie- och gymnasietiden, men jag valde slutligen en annan inriktning - att utbilda mig till bergsskoleingenjör/civilingenjör. Det är inte förrän på senare dagar som jag till slut valde skogen som arbetsplats, vilket jag är tacksam för idag då det är en häftig värld att lära sig om naturen.

Vilken utbildning har du gått/läst?

- Jag läste till skogsbrukstekniker på Skogstekniska i Alfta, Hälsingland. Utbildningen sträcker sig över 1,5 års tid och är en yrkeshögskoleutbildning. Efter avslutad utbildning är tanken att man bland annat ska kunna arbeta som skogsmaskinförare, arbetsledare och skoglig planerare samt ha möjligheten att starta och driva ett skogsvårds eller avverkningsföretag.

Hur gammal var du när du valde att sadla om?

- Jag började studera år 2019 och blev klar år 2021. Med det sagt så var jag 46 år gammal när jag valde att sadla om.

Varför valde du att byta bransch?

- Jag hade jobbat som civilingenjör inom gruvbranschen under hela mitt tidigare arbetsliv och kände till slut att jag behövde göra något nytt i livet. Jag var väldigt trött på det jag gjorde och insåg en vacker dag att jag behövde göra en livsförändring, vilket i detta fall innebar att byta yrkesbana. Jag har alltid haft en stor passion för skogen och haft känslan av att det är något som jag vill jobba med. När min tidigare granne som jobbade inom biobränslebranschen dessutom uppmuntrade mig att ta steget mot ett skogligt yrke, kunde jag inte längre hålla mig och valde därför att utbilda mig inom skog. Livet är kort och vi lever troligtvis bara en gång. Därför bör man se till att ta tillvara tiden och förverkliga sina drömmar helt enkelt.

Vad innebär det att jobba som naturvårdare/naturvårdsentreprenör?

- Som naturvårdare arbetar man praktiskt i fält och ser till att naturen skyddas och vårdas för att bevara och gynna en hög biologisk mångfald. Det är ett mycket viktigt jobb som bidrar till förvaltningen av ett världsarv. Allt jobb vi gör ute i fält är reglerat utefter vad Länsstyrelsen beslutat. En naturvårdares arbetsuppgifter kan skifta ganska mycket beroende på vart i landet man arbetar, men arbetsuppgifterna är uteslutande i fält och innebär därmed mycket tid ute i naturen. Det kan tillexempel handla om att ta bort sly för att hålla landskap öppna då man vill gynna en viss typ av art/arter som trivs i sådana miljöer. Det kan också röra sig om att utföra naturvårdsbränningar på vissa marker för att gynna en del växter, insekter, svampar och fåglar som genom årtusenden anpassat sig till att skogen brinner, vilket den sällan gör numera. Ibland skapar vi död ved genom ringbarkning eller fällning av levande träd, då det är många arter som är beroende av det substratet och det råder en brist på det i stora delar runt om i landets skogar. Ett annat exempel på vad vi gör är att bygga spångar och broar över exempelvis bäckmiljöer och sätta upp informationsskyltar där det behövs. Med andra ord innebär det mycket fältarbete och lite kontorstid.

Hur kan en vanlig arbetsdag eller vecka se ut?

- Oftast börjar dagen med att man samlar ihop det material som behövs, för att sedan bege sig ut i fält och ta sig ann den arbetsuppgift som är inplanerad för dagen. Ibland sträcker sig ett och samma projekt över flera dagar, medan andra kanske bara tar ett par timmar att utföra. Ibland arbetar vi ensamma och ibland i grupp, det skiftar också en del. Och självklart blir det en och annan kaffepaus/lunch ute i fält.

Hur spelar ditt arbete med omvärlden? Ingår du i en större helhet, vilka mål arbetar du emot?

- Jag skulle säga att allt hänger ihop, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Likväl ekosystem och biologisk mångfald. Det är viktigt att vi väger samman ett uthålligt långsiktigt skogsbruk som visar och tar stor hänsyn till våra arter. Sedan ska ju skogen även skapa sociala värden och rekreationsmöjligheter. Ett produktivt och lönsamt skogsbruk skapar både mervärde och avkastning. Den svenska ekonomin har stark bas inom svensk skogsnäring och vår export är betydande. I mitt yrke arbetar vi med skogsbrukets lagar och regler, det vill säga skogsvårdslagen och certifieringar. Vi tänker på klimat och framtida generationer, och arbetar ständigt med att bli bättre.

Vad tror du att skogen kommer spela för roll i framtiden? Vart tror du att vi är på väg?

- Svårt att säga till hundra procent. Men om jag får gissa så tror jag att skogen fortsatt kommer att vara en väldigt viktig del i vårt samhälle och ge oss värdefulla råvaror. Jag tror att det kommer att ligga ett större fokus på att öka hänsynen i våra skogar och öka andelen skyddad skog för att gynna och främja den biologiska mångfalden. Det sägs ju att vi i Sverige har bland ett av världens bästa skogsbruk, det är många andra länder som tar lärdom av vad vi gör och hur vi sköter skogsbruket. Men jag tror ändå att våra vanligaste avverkningsmetoder idag, kommer att se annorlunda ut i framtiden. Sedan tror jag att det håller på att ske ett generationsskifte gällande markägare, där dagens yngre och nyblivna markägare kanske har en begränsad kunskap om skogen och skogsbruket i allmänhet, och att det därför kommer att krävas mer rådgivning för brukandet av skogen.

Anser eller tror du att man måste vara uppväxt eller ha mycket erfarenhet av skogen för att trivas med ett yrke inom skogsnäringen?

- Ja, på ett sätt tror jag det. Kanske refererar jag mycket till mig själv just nu, men jag tror åtminstone att man bör ha en naturlig kontakt med skogen och att man har ett visst intresse för det. Man ska komma ihåg att ett jobb inom skogsnäringen många gånger kräver ensamarbete, såväl inomhus som i fält. Känner man att man behärskar den biten och att man som sagt har ett visst intresse, så tror jag att man kommer att trivas.

Skogsnäringen är en mansdominerad bransch och behöver attrahera fler kvinnor för att bli starkare och nå längre – har du några tankar om hur man skulle kunna lyckas med det?

- Att det ser ut som det gör idag tror jag till stor del beror på att kulturen spelat en stor roll i det hela. Vi lever kvar i ett gammeldags synsätt där många har en helt annan bild av skogsnäringen, mot hur det faktiskt ser ut idag. Förr skulle man vara stor och stark, men idag handlar det mer om kunskap och de egenskaper du besitter för att lyckas och trivas i skogsbranschen. Jag tycker mig se och upplever att det blir fler och fler kvinnor i branschen, om man jämför mot hur det såg ut för exempelvis 20 år sedan. Men för att attrahera ännu fler kvinnor tror jag faktiskt att det är viktigt att se på det hela i ett ännu större perspektiv. Att man kanske börjar titta på hur vi uppfostrar våra barn, den framtida generationen. Det hela grundar sig och börjar faktiskt redan vid uppväxten. Föräldrar bör vara mer könsneutrala med sina barn från start och inte försöka göra skillnad på om man är man eller kvinna. Där tror jag att vi har mest jobb att göra och att det är där man kan göra störst skillnad.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att jag får göra nytta för samhället och bidra till att framtida generationer får en bättre och mer variationsrik miljö och skog att leva i och ta del av. Sen är det såklart ett stort plus i kanten att jag får möjligheten att jobba med min passion och mitt stora intresse – skogen. Jag trivs dessutom bra ute i fält, vilket är en stor fördel med jobbet.

Skulle du rekommendera andra att jobba med skog och har du några tips för den intresserade?

Ja, om du har ett intresse för skog och besitter de egenskaper som lämpar sig för ett skogligt jobb, tycker jag absolut att man ska satsa på det. Just min yrkesroll som naturvårdare är ganska fysiskt krävande och innebär många gånger ensamarbete. Men det finns såklart andra yrkesroller och möjligheter som man kan satsa på om man känner att just den biten inte är något som passar en själv. Numera används teknik i stor omfattning inom skogsbruket, det kan tillexempel handla om att köra drönare vid inventeringar och planering av olika slag, använda handdatorer och mobiler som redskap i fält, köra skogsmaskiner med högteknologiska funktioner, och därför får kan man få en mix av flera världar på en och samma gång om man nu så önskar. Mitt främsta tips till alla där ute är att våga tro på sig själv och faktiskt gör det du tycker om.

Get Connected

sv_SESwedish