INTERVJU MED Elenora Høst, dyrkningssjef ved Skogplanter Øst-Norge på Biri.

Skrevet av Britt Godtlund

Eleonora har en master i plantevitenskap fra NMBU og har jobbet på Biri planteskole i 7 år.

-Hei Eleonora, vi i Skogsjobb i Grenseland lurer på om du kort kan fortelle om hvordan du opplevde vårens plantesesong og det faktum at dere måtte destruere så mange planter?

-Dette opplevde vi som skikkelig trist med tanke på både den klimaeffekten som skogplanting har og at det var et stort misbruk av ressurser. Å produsere skogplanter av god kvalitet krever mye arbeid, og mange av plantene var 2 år.

Hvilke ulike faser er det i produksjonen?

-Veldig enkelt kan vi si såing, prikling, dyrking i drivhus, omplassering til friland, vanning, gjødsling, ugrasluking, pakking, lagring og kjemisk behandling. Så her er det mye håndtering og mange ulike prosesser. Ettersom plantene har fått en kjemisk behandling mot snutebille, er de ikke kompost, så vi måtte behandle dem som restavfall. Så de ble kastet i kontainere og brent i ordnede former i et egnet forbrenningsanlegg.

-Hva behandles plantene med?

- Det er et insekticid som heter Imprid Skog.

-Hvordan går det nå i høst? Får dere levert ut alt som er leveringsklart?

- Når det gjelder høstsesongen har vi levert ut ca. 5 millioner per 25. september, og vi har ca. 1 million til som er leveringsklare. Vi håper høsten varer så vi får levert ut noe av den siste millionen, også, men nå som jakta startet ble det litt bråstopp.

-Hvor lange kan dere levere?

-Vi anser at høsten plantesesong i hvert fall varer til midt i oktober. Hvis været tillater.

Get Connected

sv_SESwedish