Kunskapsseminarium –
NORSKT OCH SVENSKT SKOGBRUK

Är du nyfiken på hur skogsbruk i Norge och i Sverige bedrivs? Vilka är skillnaderna?

Skogsjobb i Gränslandet arrangerar ett seminarium för att lyfta detta ämne med ett antal kunniga företrädare från respektive skogliga myndigheter, representanter från skogsbruket och en aktiv skogsägare som har kunskaper från båda våra länder.

Overordnet beskrivelse av likheter og ulikheter. Forskjeller i organisering rundt, hvem «styrer butikken», meldeplikt hogst, sertifisering likheter og ulikheter, skogfond. Lærlingeordning. Hvordan virker lovverket? Krav til godkjenninger mv.

Tid och plats:

TEAMS fredag 11. juni kl. 10-12 

Registrering/påmelding:

Gratis seminarium, bare bli med på Teams møte (logg deg på litt för)

Agenda

Ämne:

Föreläsare: 

 

Skogsmyndigheten

Karin Byström

Morten Olesen Lutnæs

Skogsstyrelsen

Skogbrukssjef, Trysil kommune

Skognæringen

Lars Emanuelsson

Sverre Holm

Forvaltningssjef, Moelven Skog

Skogskjøtselsjef, Glommen Mjøsen Skog 

Skogsägareperspektivet

Lorentz Sæthern

Skogeier på både norsk og svensk side  

Arrangörer/kontaktpersoner:

Skogsjobb i grenseland | www.skogsjobb.org | @SKOGSJOBB

Linda Jakobsson | prosjektledare Skogsstyrelsen | linda.jakobsson@skogsstyrelsen.se

Torfinn Kringlebotn | prosjektleder Skogkurs | tk@skogsurs.no

Get Connected

sv_SESwedish